Проекти

 • ГТЗ

  Проект ГТЗ (GTZ NAD) - Канцеларијата за поддршка на техничката соработка во рамките на развојната техничка соработка меѓу владите на Република Македонија и Сојузна Република Германија или Германското Друштво за Техничка Соработка (ГТЗ).

 • БЕРИС

  Проект БЕРИС (BERIS): Реформа на деловното опкружување и институционално зајакнување

 • IPA 2008 National

  - Инструмент за претпристапна помош
  - Техничка помош за зајакнување на капацитетите на ИАРМ 

 • IPA 2008 Regional
  IPA 2008 Regional - Quality Infrastructure in the Western Balkans and Turkey

 • ПТБ
  ПТБ (PTB) –Германскиот Институт за Метрологија (PTB ) - зајакнување на регионалната соработка на акредитационите тела на Југоисточна Европа и идентификација на заедничките интереси и предизвици за дефинирање на можните заеднички активности и развој на план за понатамошно дејствување.

 • TAIEX

 

ЈАВЕН ПОВИК