Акредитирана медицинска лабораторија

Сертификат за акредитација број

Акредитирано тело

ПЗУ Авицена Лабораторија - Скопје
Адреса
Бул. 8-ми Септември, бр. 2, лок. 1
1000 Скопје
Краток опис на опсегот на акредитација
Биохемиско, имунолошко и микробиолошко тестирање на хумани примероци
Прва акредитација
17.09.2014
Дата на важност на сертификатот 16.09.2022