Јавен оглас за вработување

- Одлука Јавен (pdf, 730.89KB)

- 02-2018 - Институт за акредитација на Република Македонија МК (pdf, 350.65KB)

- 02-2018 - Institutin e Akreditimit të Repubikës së Maqedonisë АЛ (pdf, 266.49KB)