Повлечени акредитации

Инспекциско тело

Повлечен Сертификат за акредитација на 27.08.2019 (на барање на ТОС)

   

Оддел за лабораториска дијагностика

Повлечен Сертификат за акредитација на 24.07.2019 (на барање на ТОС)

   
суспензија на Сертификатот за акредитација
   

ЛТ- 067 ПЗУ Дијгностичка лабораторија за цитологија и хистологија, ЦИТОЛАБ Куманово

На нивно барање - Повлечен сертификат на 06.02.2019 година ( Сертификатот не е важечки)

   

ЛТ – 061 Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Медицински факултет во Скопје, Институт за патологија

Повлечен Сертификат за акредитација на 23.03.2020 (Сертификатот не е важечки)

 Дијагностички лаборатории

   

ЛТ – 058 Македонска академија на науките и уметностите Истражувачки Центар за генетско инженерство и биотехнологија „Георги Д. Ефремов“

Повлечен Сертификат за акредитација на 26.11.2019 (Сертификатот не е важечки)

Лабораторија за тестирање
   

ЛТ – 057 Универзитет “Св. Кирил и Методиј“-Скопје, Технолошко-металуршки факултет

Повлечен Сертификат за акредитација на 11.11.2019 (Сертификатот не е важечки)

Tекстилна лабораторија
   

ЛТ - 056 РИ-ЕПМ Рударски институт д.о.о.е.л Скопје - Друштво за електроника и применето машинство

Лабораторија за тестирање
Повлечен Сертификат за акредитација на 09.10.2019 (на барање на ТОС)
   
Лабораторија за калибрација
Повлечен Сертификат за акредитација на 09.10.2019 (на барање на ТОС)
   

Повлечен Сертификат за акредитација (Сертификатот не е важечки)

Инспекција на електроенергетска и електрична опрема и нисконапонски електрични инсталации