Повлечени акредитации

Инспекциско тело

Повлечен Сертификат за акредитација на 27.08.2019 (на барање на ТОС)

 

Оддел за лабораториска дијагностика

Повлечен Сертификат за акредитација на 24.07.2019 (на барање на ТОС)