Регионална соработка

Потпишан договор за соработка со Хрватската агенција за акредитација (ХАА)

Институтот за Акредитација на Република Македонија (ИАРМ) потпиша Договор за соработка со Хрватската агенција за акредитација (ХАА)

За време на одржувањето на состанокот на ЕА МАС Комитетот за договори

Повеќе...

 

Потпишани договори со АТ на Србија и АТ на Црна Гора

На 29. јануари 2008 година, Институтот за акредитација на Република Македонија потпиша

Повеќе...

   

Потпишан договор со АТ на Албанија

Со цел меѓународно промовирање на своите активности и одржување на трендот на проширување на меѓународната соработка со акредитационите тела на државите од Европа, на 20.02.2008

Повеќе...

   

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/iarm/public_html/templates/ja_topaz/html/pagination.php on line 127

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/iarm/public_html/templates/ja_topaz/html/pagination.php on line 133

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/iarm/public_html/templates/ja_topaz/html/pagination.php on line 127

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/iarm/public_html/templates/ja_topaz/html/pagination.php on line 133

Линкови

АТSАкредитационо тела на Србија

(www.ats.rs)


АТCGАкредитационо  тело на Црна Гора

( www.atcg.co.me)


HAA – Хрватска Агенција за Акредитација

(www.akreditacija.hr)


DA –Акредитационо тело на Република Албанија

(www.albanianaccreditation.gov.al)


DAK-Акредитационо тело на Косово

(www.mti-ks.org)


TURKAK- Акредитационо тело на  Република Турција

(www.turkak.org.tr)


BAS Акредитационо тело на  Република Бугарија

(www.nab-bas.bg)