Обуки

Обука за оценувачи

ИАРМ во периодот од 22-26.09.2009 година, ќе организира Обука за оценувачи. Обуката ќе биде изведена во соработка со ГТЗ - Канцеларијата за поддршка на техничката соработка во рамките на развојната техничка соработка меѓу владите на Република Македонија и Сојузна Република Германија.

Повеќе...

 

ИАРМ организираше тренинг курс на 06 октомври 2008

ИАРМ како национален провајдер организираше тренинг курс со наслов "Принцип и примена на метрологијата во хемијата и физичките мерења" согласно програмата Training in Metrology in Chemistry (TrainMiC).

Повеќе...

   
Obuka

Обуката за претставување на критериумите и стандардите за акредитација

Институтот за Акредитација на Република Македонија, поддржан од Германското Друштво за Техничка Соработка (ГТЗ), во периодот од 12 до 16 мај 2008 година, организираше еднонеделна обука за подготовка на телата

Повеќе...

 

Одржана обука за оценувачи

ИАРМ во периодот од 11 до 15 февруари 2008 година, успешно ја релизира обуката за оценувачи. Обуката беше изведена во соработка со Акредитационото тело на Црна Гора (АТЦГ) и Акредитационото тело на Србија (АТС), согласно Договорите за соработка во областа на акредитација со истите акредитациони тела, потпишани на 9.јануари 2008 година. ...

Повеќе...

   

ЈАВЕН ПОВИК