Огласи

   
   

Јавен повик за оценувачи и експерти

ИАРМ има потреба од оценувачи и експерти од различни области, за изведба на процесот на акредитација за телата за оцена на сообразност (лаборатории за тестирање и калибрирање, сертификациони и инспекциски тела)

Повеќе...

   

Во рамките на досегашната соработка и техничката поддршка од страна на Германското друштво за техничка помош (ГТЗ), Институтот за акредитација на Република Македонија има реализирано повеќе активности

Повеќе...

   

На 18 и 19 Ноември 2009 година во Истанбул, Република Турција се одржа работен состанок на телaта за акредитација на Југоисточна Европа

Повеќе...