Акредитирани медицински лаборатории

   

МЛ - 002 ПЗУ Општа болница РЕ-Медика Скопје
Дијагностичко биохемиска лабораторија
ИВФ лабораторија

   
   
Дијагностички Лаборатории при Клиничка Болница Аџибадем Систина
   
Институт за микробиологија и паразитологија при Медицински факултет Скопје
   
Одделение за лабораториска и етиолошка дијагностика Отсек за молекуларна дијагностика
   
МЛ – 007 ЈЗУ Клиничка Болница „д-р Трифун Пановски“ Битола
Оддел за лабораториска дијагностика
Суспензија на акредитација од 14.02.2019