Добредојдовте!

НАЈНОВИ ВЕСТИ

Почитувани,

 

Ве известуваме дека новото седиште на Институтот за акредитација на Република Северна Македонија е:

ДТЦ Мавровка, Ламела А, зграда 1, кат 2, 1000 Скопје.

За дополнителни информации, Ве молиме да ги контактирате вработените во ИАРСМ на службените мобилни телефонски броеви.

Со почит од ИАРСМ

"Нашата мисија е oбезбедување доверба во резултатите од по пат на спроведување на хармонизирани активности на акредитација во поддршка на македонската и светската економија"

За оценувачи, експерти и ТОС

Информативни пакети и документи за оценувачи и тела на сообразност

Најчесто поставувани прашања

Едни од најчестите прашања и детален одговор на истите