Акредитирани медицински лаборатории

МЛ – 002 ПЗУ Општа болница РЕ-Медика Скопје
Дијагностичко биохемиска лабораторија
ИВФ лабораторија
Дијагностичка микробиолошка лабораториј

 
Дијагностички Лаборатории при Клиничка Болница Аџибадем Систина
 
 
Институт за микробиологија и паразитологија при Медицински факултет Скопје
 
 
Одделение за лабораториска и етиолошка дијагностика Отсек за молекуларна дијагностика
 
 
 
Истражувачки Центар за генетско инженерство и биотехнологија „Георги Д. Ефремов“
 
Институт за патологија, дијагностички лаборатории