ТК за лаборатории

Име и Презиме Организација Функција во техничкиот комитет
Д-р Маја Јурхар Павлова
УКИМ - Медицински факултет - Скопје
претседател
Д-р Катерина Тошевска Трајковска
Македонско здружение по медицинска биохемија и лабораториска медицина
заменик претседател
Д-р Ана Момировска
ПЗУ Синлаб - Скопје
член
Наташа Чокревска Зографска
КБ Аџибадем Систина - Скопје
член
Д-р Емилија Шукарова Стефановска
МАНУ ИЦГИБ „Георги Д.Евремов“
члена
Д-р Магдалена Богдановска Тодоровска
УКИМ - Медицински факултет - Скопје - Институт за патологија
член
Д-р Снежана Ивиќ- Колевска
ПЗУ Општа болница РЕ-Медика, Скопје
член
Благица Милевска
ЈЗУ Клиничка Болница Тетово
член
Д-р Константин Ицев
Авицена лабораторија Скопје
член
Д-р Елена Сарк Апостолоски
ПЗУ Биотек Лабораторија Скопје
член
Д-р Александра Грозданова
УКИМ Фармацевтски факултет - Скопје
член
Д-р Јасмина Меческа-Јовчевска
ЈЗУ Универзитетски Институт за Клиничка Биохемија
член
Д-р Зорица Арсова-Сарафимовска
ЈЗУ Институт за јавно здравје на РСМ
член
Сандра Костеска
ИАРСМ
координатор