Warning: Undefined array key "options" in /home/iarm/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/theme-builder/widgets/site-logo.php on line 93

Технички комитет за

Име и презиме Организација Функција
Васко Темелкоски
СТ Интерцерт- Скопје
претседател
Татјана Кузмановска
СТ МКД Сертификат- Скопје
член
Александар Илоски
СТ МКС
член
Валентина Колар Јовановска
СТ Балкан Биосерт Македонија
член
Лилјана Силјаноска
СТ ЗИМ Серт
член
Валентина Митева
Министерство за земјоделие, шумарство и водостопанство- Сектор земјоделие - Одделение за органско производство
член
Емилија Тодоровска
Стопанска Комора
член