Технички комитет за

Име и презиме Организација Функција
Васко Темелкоски
СТ Интерцерт- Скопје
претседател
Татјана Кузмановска
СТ МКД Сертификат- Скопје
член
Александар Илоски
СТ МКС
член
Валентина Колар Јовановска
СТ Балкан Биосерт Македонија
член
Лилјана Силјаноска
СТ ЗИМ Серт
член
Валентина Митева
Министерство за земјоделие, шумарство и водостопанство- Сектор земјоделие - Одделение за органско производство
член
Емилија Тодоровска
Стопанска Комора
член