ЛТ – 103 ГД ГРАНИТ АД- Скопје, ОЕ Лабораторија

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
ГД ГРАНИТ АД- Скопје, ОЕ Лабораторија
Адреса
ул. Њуделхиска бр.17, 1000 Скопје
Краток опис на опсегот на акредитација
Испитувањe на градежни материјали и производи
Прва акредитација
07.06.2024
Дата на важност на сертификатот
06.06.2028