ИТ – 140 ПЕТРОЛАБ ДОО Скопје Друштво за трговија и услуги Инспекциско тело

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
ПЕТРОЛАБ ДОО Скопје, Друштво за трговија и услуги, Инспекциското тело
Адреса
Бул. АСНОМ бр.156/1-19 Скопје - Аеродром Канцеларија: Самоилова бр. 2, Скопје ristovskidushko@gmail.com +38978318822
Краток опис на опсегот на акредитација
Инспекција на мерни системи за континуирано и динимичко мерење на течности различни од вода: -Мерила за мерење на течни горива -Мерила за мерење на течен нафтен гас -Мерила за мерење на мерен систем на авто цистерни
Прва акредитација
02.02.2024
Дата на важност на сертификатот
01.02.2028