ИТ -139 Д.У. АУТО МОБИЛИТЕТ ДООЕЛ Скопје

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
Д.У. АУТО МОБИЛИТЕТ ДООЕЛ Скопје
Адреса
ул. Палмиро Толјати 1 бр.28 Сингелиќ, Гази Баба, 1000 Скопје, аutomobilitet@gmail.com, Тел. 070 318 000
Краток опис на опсегот на акредитација
1. Единечно одобрување на возило од категориите L, M, N, О, T, R, C и S; 2. Oдобрување на преправено возило; 3. Инспекција при утврдување и втиснување на идентификациски ознаки на возилата (број на мотор и број на шасија);
Прва акредитација
27.12.2023
Дата на важност на сертификатот
26.12.2027