ИТ -138 ДПТУ БОШ-ДД ДОО Тетово

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
ДПТУ БОШ-ДД ДОО Тетово
Адреса
ул. Борче Кочовски бр.65, 1200 Тетово, bosch.daut@hotmail.com 070/224-530
Краток опис на опсегот на акредитација
Инспекција (контрола) на системи за заштита од атмосферски празнења, заштитно заземјување и нисконапонски инсталации (изолација и непрекинатост).
Прва акредитација
20.12.2023
Дата на важност на сертификатот
19.12.2027