ИТ – 129 Инспекциско тело НОА КОНТРОЛ ДОО Скопје

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
НОА КОНТРОЛ ДОО Скопје
Адреса
Ул. 1612 бр.3, ЗГР.3/1, КАТ ПР-ЛОК.4-АЕРОДРОМ, 1000 Скопје
nenad.b@metrolab.mk
+ 389 71 26 33 49
Краток опис на опсегот на акредитација
Инспекција на мерила за зафатнина и проток за течни горива и течен нафтен гас
Прва акредитација
02.02.2022
Дата на важност на сертификатот
01.02.2026