ИТ-131 ИИС ДООЕЛ Скопје

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
ИИС ДООЕЛ Скопје
Адреса
Ул. 8-ми Март бр. 11-1/1 Скопје – Центар
тел. +389 70 357-228
+389 70 206-768
E-mail: contact@iis.com.mk
Краток опис на опсегот на акредитација
Инспекција на електроенергетски постројки и електрична опрема
Прва акредитација
11.05.2022
Дата на важност на сертификатот
10.05.2026