ИТ-136МГ АУТОТЕЦХ ДООЕЛ Тетовo

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
МГ Ауто Инспект ДОО Тетово
Адреса
Ул.Скопски пат бр.7 1200 Тетово
mgautotech.m@gmail.com
Тел. +389 70 209 867
Краток опис на опсегот на акредитација
1.Единечно одобрување на возила L, M, N, O, T, R, C, S;
2.Одобрување на преправени и поправени возила;
3.Евидентирање промени на возилото;
4.Идентификација и оцена на техничката состојба на мобилни машини во делот кој се однесува на опасностите кои произлегуваат од нивната мобилност;
5. Утврдување и втиснување на идентификациски ознаки на возила (број на шасија и број на мотор);
Прва акредитација
16.08.2023
Дата на важност на сертификатот
15.08.2027