ЛТ-090 ДПТУ Виникидс ДООЕЛ Скопје Лабораторија Винилаб

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
ДПТУ Виникидс ДООЕЛ Скопје
Лабораторија Винилаб
Адреса
Ул.: „16-та Македонска Бригада” Бр. 2-3/3, 1000 Скопје
Краток опис на опсегот на акредитација
Мерење на јонизирачко зрачење
Прва акредитација
12.01.2022
Дата на важност на сертификатот
11.01.2026