ЛТ-088 НЈСК Холдинг ДООЕЛ, Скопје

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
НЈСК Холдинг ДООЕЛ, Скопје
Адреса
бул.112 бр.217 Индустриска зона Ќојлија, Петровец
+389 2 274 7576
https://www.nyskholdings.com
Краток опис на опсегот на акредитација
физичко хемиско и микробиолошко тестирање
Прва акредитација
05.11.2021
Дата на важност на сертификатот
04.11.2025