ЛТ – 087 РАПИД БИЛД ДОО – Подружница НДТ Скопје

Лабораторија за испитување без разрушување

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
РАПИД БИЛД ДОО - Подружница НДТ Скопје
Адреса
Перо Наков 108А – Скопје
Краток опис на опсегот на акредитација
Лабораторија за испитување без разрушување
Прва акредитација
1.10.2021
Дата на важност на сертификатот
30.09.2025