Warning: Undefined array key "options" in /home/iarm/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/theme-builder/widgets/site-logo.php on line 93

Потпишан Меморандум за разбирање и деловно техничка соработка помеѓу ИАРМ и КМБ

Меморандумот има за цел да ја унaпреди соработката помеѓу Институтот за акредитација на Република Македонија и Комора на мали бизниси или скратено КМБ, на транспарентен начин да ги соопштува своите активности, иницијативи за доградување на законската регулатива во доменот во кој делува Институтот за акредитација на Република Македонија како и помош во формирањето на јавната свест за имплементирање на директивите на Европската Унија од областа на работата на Институтот за акредитација на Република Македонија.