Warning: Undefined array key "options" in /home/iarm/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/theme-builder/widgets/site-logo.php on line 93

ЛТ – 055 АДИНГ АД Скопје – Централна лабораторија Адинг

Тестирање на градежни производи, материјали и конструкции

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
АДИНГ АД Скопје - Централна лабораторија Адинг
Адреса
Новоселски пат бр. 11, 1060 Скопје, Р. С. Македонија www.ading.com.mk
Краток опис на опсегот на акредитација
Тестирање на градежни производи, материјали и конструкции
Прва акредитација
16.09.2015
Дата на важност на сертификатот
15.09.2027