ЛТ – 059 Жито Лукс АД Скопје

Лабораторија за тестирање

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
Жито Лукс АД Скопје Лабораторија-Мелница Жито Лукс АД Скопје
Адреса
Булевар Македонскa Бригада бр. 100. 1000 Скопје, Република Македонија
Краток опис на опсегот на акредитација
Тестирање на жито и житни производи
Прва акредитација
30.12.2015
Дата на важност на сертификатот
29.12.2027