ЛТ – 060 ДПТУ „Бучим“ ДОО


Лабораторија за тестирање на руди, вода и вар

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
ДПТУ „Бучим“ ДОО
Лабораторија за тестирање на руди, вода и вар
Адреса
ул.”Маршал Тито” б.б. – Радовиш,
тел. +389 32 637004; +389 32 637007; факс: +389 32 635-976
hemiska@bucim.com.mk
Краток опис на опсегот на акредитација
Тестирање на руди, вода и вар
Прва акредитација
03.02.2016
Дата на важност на сертификатот
02.02.2028