ЛТ – 081 ГЕНЛАЈТ ДООЕЛ – Подружница бр. 1

Лабораторија за тестирање на храна и вода

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
ГЕНЛАЈТ ДООЕЛ - Подружница бр. 1 Лабораторија за тестирање на храна и вода
Адреса
ул. 852 бр. 58, Гази Баба, Скопје
Краток опис на опсегот на акредитација
Лабораторија за тестирање на храна и вода
Прва акредитација
23.09.2020
Дата на важност на сертификатот
22.09.2024