Warning: Undefined array key "options" in /home/iarm/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/theme-builder/widgets/site-logo.php on line 93

Одлука на EA MAC

Одлука на EA MAC: ИАРСМ успешно го направи преминот од ISO / IEC 17011: 2004 на ISO / IEC 17011: 2017

Советот за мултилатерален договор на ЕА (ЕА МАС) ги разгледа резултатите од прегледот на документите (опција Б) од извештајот за самоевалуација на ИАРСМ и со електронско гласање, отворено помеѓу 11 и 25 мај 2020 година, како и врз основа на предлог на Групата за управување со ЕА МАС, ја донесе следнава одлука:

EA MAC потврдува дека ИАРСМ успешно го направи преминот од ISO / IEC 17011: 2004 на ISO / IEC 17011: 2017.