Warning: Undefined array key "options" in /home/iarm/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/theme-builder/widgets/site-logo.php on line 93

ЛТ – 034 СТЈУАРТ ИНСПЕКТ ДООЕЛ Скопје

 Лабораториски услуги

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
СТЈУАРТ ИНСПЕКТ ДООЕЛ Скопје Лабораториски Услуги
Адреса
Тодор Александров бр.165 1000 Скопје
www.stewartinspect.com.mk
Краток опис на опсегот на акредитација
Животна средина и примероци од животна средина
Извори од емисии на супстанции
Радијација - мерење од областа на радијационата заштита
Прва акредитација
13.02.2013
Дата на важност на сертификатот
12.02.2025