Warning: Undefined array key "options" in /home/iarm/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/theme-builder/widgets/site-logo.php on line 93

ЛТ – 036 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

Државна фитосанитарна лабораторија – ДФЛ

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО Државна фитосанитарна лабораторија - ДФЛ
Адреса
Ул. Александар Македонски бб 1000 Скопје Република Македонија
Краток опис на опсегот на акредитација
Тестирање на земјоделски производи, растителен материјал, семе и производи за заштита на растенијата
Прва акредитација
15.03.2013
Дата на важност на сертификатот
15.03.2025