ЛТ – 041 ГЕОКОНТРОЛ ДООЕЛ, Струмица

Лабораторија за испитување на градежни материјали

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
ГЕОКОНТРОЛ ДООЕЛ, Струмица ГЕОКОНТРОЛ- ЛАБОРАТОРИЈА Лабораторија за испитување на градежни материјали
Адреса
Ул. Теодосие Гологанов бр.130 – Скопје (фабрика Треска)
Краток опис на опсегот на акредитација
Тестирање на градежни материјали
Прва акредитација
21.08.2013
Дата на важност на сертификатот
20.08.2021