ЛТ – 049 Министерство за одбрана, Армија на Република Македонија, Воено медицински центар

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
Министерство за одбрана, Армија на Република Македонија, Воено медицински центар
Адреса
Ул. Илинденска бб, Скопје
Краток опис на опсегот на акредитација
Лабораторија за тестирање на храна и вода
Прва акредитација
18.03.2015
Дата на важност на сертификатот
17.03.2023