Warning: Undefined array key "options" in /home/iarm/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/theme-builder/widgets/site-logo.php on line 93

ЛТ – 049 Министерство за одбрана, Армија на Република Македонија, Воено медицински центар

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
Министерство за одбрана Армија на Република Северна Македонија
Воено медицински центар
Оддел за превентивна здравствена заштита
- Лабораторија за санитарна микробиологија
- Лабораторија за хемиско испитување на води
- Лабораторија за испитување на квалитет на храни
Адреса
Ул. Илинденска бб, Скопје
Краток опис на опсегот на акредитација
Тестирање на храна, добиточна храна и вода
Прва акредитација
18.03.2015
Дата на важност на сертификатот
14.03.2027