Warning: Undefined array key "options" in /home/iarm/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/theme-builder/widgets/site-logo.php on line 93

ЛТ – 011 ЈЗУ Центар за Јавно Здравје – Куманово

Лабораторија за санитарна хемија

Лабораторија за санитарна токсикологија

Лабораторија за санитарна микробиологија

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
ЈЗУ Центар за Јавно Здравје - Куманово
Лабораторија за санитарна хемија
Лабораторија за санитарна токсикологија
Лабораторија за санитарна микробиологија
Адреса
11 Октомври бб - Куманово
Краток опис на опсегот на акредитација
Тестирање на храна и вода
Прва акредитација
16.02.2009
Дата на важност на сертификатот
15.02.2025