ЛТ – 021 ЈП „Водовод и Канализација“ – Скопје

Сектор за санитарна Контрола,
Хемиска лабораторија за питки води,
Хемиска лабораторија за отпадни води ,
Микробиолошка лабораторија,
Одделение за санитарна контрола

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
ЈП „Водовод и Канализација“ - Скопје Сектор за санитарна Контрола,
Хемиска лабораторија за питки води,
Хемиска лабораторија за отпадни води ,
Микробиолошка лабораторија,
Одделение за санитарна контрола
Адреса
Ул. Никола Парапунов. бб, Скопје
Краток опис на опсегот на акредитација
Тестирање на вода
Прва акредитација
01.03.2011
Дата на важност на сертификатот
28.02.2023