ЛТ – 027 ЈЗУ Центар за јавно здравје Велес

Работна единица за лабораториска дејностЛабораторија за санитарна хемијаЛабораторија за санитарна микробиологија

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
ЈЗУ Центар за јавно здравје Велес Одделение за лабораториска дејност
Лабораторија за санитарна хемија
Лабораторија за санитарна микробиологија
Адреса
ул. „Лазо Осмаков“, бр.14 Велес
Краток опис на опсегот на акредитација
Тестирање на вода
Прва акредитација
21.11.2011
Дата на важност на сертификатот
20.11.2027