ЛК – 014 ERAMED N.T.P.

ERAMET

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
ERAMED N.T.P. ERAMET
Адреса
Str. GJERGJ FISHTA - SHKABAJ – OBILIQ, 15000 KOSOVO
Тел. +381 38 713 999
Факс. +381 38 713 999
www.era-med.com
Краток опис на опсегот на акредитација
Калибрација на мерила за маса и волумен
Прва акредитација
12.07.2017
Дата на важност на сертификатот
11.07.2021