ЛК – 016 РБЦ Медиа ДООЕЛ Скопје – РБЦ Лабораторија за Калибрација

Лабораторија за калибрација

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
РБЦ Медиа ДООЕЛ Скопје- РБЦ Лабораторија за Калибрација
Адреса
Ул. Христо Татарчев 30/1, 1000 Скопје, Р.С.Македонија
www.rbc.mk
Краток опис на опсегот на акредитација
Калибрација на системи за мерење на сила
Прва акредитација
29.07.2020
Дата на важност на сертификатот
28.07.2024