ЛТ – 002 МАКПЕТРОЛ А.Д. – Скопје

Лабораторија за тестирањe

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
МАКПЕТРОЛ АД - СКОПЈЕ Лабораторија за тестирање на нафтени деривати, гас, биодизел - Макпетрол А.Д
Адреса
Населба Илинден бб, Скопје
Краток опис на опсегот на акредитација
Испитување на нафта и деривати биодизел и антифриз
Прва акредитација
15.06.2006
Дата на важност на сертификатот
14.06.2022