МЛ – 001 Приватна здравствена установа – дијагностичка лабораторија со биохемиска и микробиолошка лабораторија СИНЛАБ Скопје

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
Приватна здравствена установа – дијагностичка лабораторија со биохемиска и микробиолошка лабораторија СИНЛАБ Скопје
Адреса
ул.Огнен Прица 1, лок 3, 4, 5 Скопје
ул.Париска 24 Скопје
ул. Широк Сокак 132 Битола
ул. Крушевска Република 345/1 Тетово
бул. Јане Сандански 24, лок 4 и 4а, Скопје
ул. Мајка Тереза 35, Скопје
Краток опис на опсегот на акредитација
Биохемиско, хематолошко, имунолошко, микробиолошко и молекуларно тестирање на примероци со хумано потекло
Прва акредитација
20.05.2013
Дата на важност на сертификатот
19.05.2025