МЛ – 001 Приватна здравствена установа – дијагностичка лабораторија со биохемиска и микробиолошка лабораторија СИНЛАБ Скопје

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
Приватна здравствена установа – дијагностичка лабораторија со биохемиска и микробиолошка лабораторија СИНЛАБ Скопје
Адреса
ул.Огњан Прица бр.1 лок.2,3,4 1000 Скопје
Краток опис на опсегот на акредитација
Биохемиско, хематолошко, имунолошко, микробиолошко и молекуларно тестирање на примероци со хумано потекло
Прва акредитација
20.05.2013
Дата на важност на сертификатот
19.05.2025