МЛ – 003 ПЗУ Авицена Лабораторија – Скопје

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
ПЗУ Авицена Лабораторија - Скопје
Адреса
Бул. 8-ми Септември, бр. 2, лок. 1 1000 Скопје
Краток опис на опсегот на акредитација
Биохемиско, имунолошко, микробиолошко и молекуларно тестирање на хумани примероци
Прва акредитација
17.09.2014
Дата на важност на сертификатот
16.09.2026