Warning: Undefined array key "options" in /home/iarm/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/theme-builder/widgets/site-logo.php on line 93

СТ – 003 БАЛКАН БИОСЕРT MАКЕДОНИЈА ДООЕЛ

Тело за сертификација на процеси на производство на органски земјоделски производи

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
БАЛКАН БИОСЕРТ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ
Тело за сертификација на производис
Адреса
Фредерик Шопен, 2/9, 1000 Скопје
www.balkanbiocert.mk
Краток опис на опсегот на акредитација
Сертификација на процеси на производство, преработка и трговија на органски земјоделски производи согласно Законот за органско земјоделско производство („Службен весник на РМ бр.146/2009“) и Законот за изменување и дополнување на Законот за органско земјоделско производство („Службен весник на РМ бр. 53/2011, 149/2015, 39/2016 и 132/2016).
Прва акредитација
07.12.2006
Дата на важност на сертификатот
06.12.2026