ИТ-123 БИСПАГ ПРОТИВПОЖАРНА ТЕХНИКА ДООЕЛ Скопје /Техничка служба

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
БИСПАГ ПРОТИВПОЖАРНА ТЕХНИКА ДООЕЛ Скопје /Техничка служба
Адреса
Бул. Македонско косовска бригада бб 1000 Скопје info@bispag.mk
+ 389 2 2611-286
Краток опис на опсегот на акредитација
Инспекција (контрола) на системи за заштита од атмосферски празнења и нисконапонски инсталации.
Прва акредитација
12.05.2021
Дата на важност на сертификатот
11.05.2025