ИТ – 038 ИПРОМ – ТТ Звонко ДООЕЛ Скопје

Инспекциско тело за тахографи и таксиметри

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
ИПРОМ - ТТ Звонко ДООЕЛ Скопје Инспекциско тело за тахографи и таксиметри
Адреса
ул. Лазо Трповски б.б. 1000 Скопје, Р. Македонија
ул. 1550 бр. 16, Визбегово, Скопје
070 228 059
Краток опис на опсегот на акредитација
Инспекција на аналогни и дигитални тахографи и таксиметри
Прва акредитација
27.01.2011
Дата на важност на сертификатот
26.01.2027