ИТ – 043 ФЕМИЛИ ТТВ ДОО Скопје

Инспекциско тело за аналогни, дигитални тахографи и таксаметри

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
ФЕМИЛИ ТТВ ДОО Скопје
Адреса
ул. Шидска бр. 6 - Ѓорче Петров 1000 Скопје
femilittv@yahoo.com
02 2041-111
070-230-831
Краток опис на опсегот на акредитација
Инспекција (контрола) на аналогни тахографи, дигитални тахографи и таксаметри
Прва акредитација
09.03.2011
Дата на важност на сертификатот
08.03.2027