ИТ – 047 АУТО МЕКЛАРЕН ДООЕЛ Гостивар

Инспекциско тело за возила и тахографи

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
АУТО МЕКЛАРЕН ДООЕЛ Гостивар
Адреса
Ул. Илинденска бр.298 1230 Гостивар
042 800 035
042 215 102
biljana_gigoska@hotmail.com
Краток опис на опсегот на акредитација
Инспекција (контрола) на возила и тахографи
Прва акредитација
01.06.2011
Дата на важност на сертификатот
31.05.2027