ИТ – 053 БАЛЕКС Д.О.О. Штип

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
БАЛЕКС Д.О.О. Штип
Адреса
Ул. Брегалничка, 62 2000 Штип
+389 32 380 485
Краток опис на опсегот на акредитација
Инспекција на аналогни и дигитални тахографи
Прва акредитација
20.07.2011
Дата на важност на сертификатот
19.07.2023