ИТ – 059 ВЕУС Здружение на возачи Велес Центар за возила ВЕУС

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
ВЕУС Здружение на возачи Велес
Центар за возила ВЕУС
Адреса
ул. АСНОМ 13, 1400 Велес
veus_zvveles@yahoo.com
043 212 444
Краток опис на опсегот на акредитација
- Единечно одобрување на возило L,M,N,O,T,R; - Одобрување на преправани и поправани возила од категориите L, M, N, О, Т и R;
- Инспекција при утврдување и втиснување на идентификациски ознаки на возила (број на шасија и број на мотор);
- Евидентирање на промени што не значат преправка и поправка за возила од категориите L,M,N,O,T,R.
Прва акредитација
29.02.2012
Дата на важност на сертификатот
28.02.2024