ИТ – 061 МАКМЕРА ПЛУС ДОО – Скопје

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
МАКМЕРА ПЛУС ДОО – Скопје
Адреса
Јужен Булевар бб, 1000 Скопје
www.makmera.com.mk
martin@makmera.com.mk
+ 389 2 313 5400
Краток опис на опсегот на акредитација
Инспекција (контрола) на ваги сонеавтоматско функционирање, класа I, II, III, IIII.
Прва акредитација
28.05.2012
Дата на важност на сертификатот
27.05.2024