ИТ – 062 ВЕЛКОМ ТРЕЈД ДООЕЛ КАВАДАРЦИ

Подружница Станица за технички преглед Кавадарци

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
ВЕЛКОМ ТРЕЈД ДООЕЛ КАВАДАРЦИ Подружница Станица за технички преглед Кавадарци
Адреса
Ул. ЗАПАДЕН БУЛЕВАР бр.129 1430 Кавадарци www.velkomtrejd.com
velkomtrejd.info@gmail.com
043 414-445
043 420 600
Краток опис на опсегот на акредитација
Инспекција (контрола) на возила, тахографи и таксаметри
Прва акредитација
14.06.2012
Дата на важност на сертификатот
13.06.2024