Warning: Undefined array key "options" in /home/iarm/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/theme-builder/widgets/site-logo.php on line 93

ИТ – 065 АМД Ѓ.Н. УСЛУГИ ДОО БИТОЛА ЦЕНТАР ЗА ВОЗИЛА

Инспекциско тело за возила

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
АМД Ѓ.Н. УСЛУГИ ДОО БИТОЛА ЦЕНТАР ЗА ВОЗИЛА
Адреса
ул. Арон Ароести бр.3,7000 Битола
тел. +389 47 203 220
kontakt@amdbitola.com.mk
Краток опис на опсегот на акредитација
- Единечно одобрување на возила од категориите L,M,N,O,T,C,R,S;
- Инспекција на преправени и поправени возила во кој дополнително е вграден:
- уред за погон на возилото на ТНГ,
- заштитни фолии или обоено стакло како заштита од сонце,
- уред за спојување на моторните и приклучните возила – куки;
- Тахографи;
- Таксаметри.
Прва акредитација
10.09.2012
Дата на важност на сертификатот
09.09.2024